CÔNG TY TNHH GLASSO

CÔNG TY TNHH GLASSO

CÔNG TY TNHH GLASSO

VP GLASSO 2013

 

Văn phòng GLASSO 2013, Thực hiện bởi chính các con người GLASSO. Chủ trì:  KTS. Dương Trúc Khuê- Trưởng phòng Thiết kế GLS

 

Chia sẻ: